Testamente

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Testamente – hvorfor og hvordan?

Hvorfor skal jeg lave et testamente?

Du skal oprette et testamente, hvis du vil bestemme over din arv (Opret online her). Hvis du laver dit eget testamente, så kan du selv bestemme hvad der skal ske med de penge, som du har optjent. Hvis du har særlige ønsker til, hvem der skal arve dine penge og du ikke vil have, at arven falder i forkerte hænder, så er det en god ide at lave et testamente til dine behov.

Testamente

Hvis du ikke har lavet et testamente, så bestemmer arveloven hvem der arver efter dig. Det vil være din familie, der arver efter dig, hvis arven skal fordeles efter arveloven. Det vil altså sige, at kærester ikke kan arve efter hinanden, uanset om de har børn sammen eller hvor længe de har boet sammen. Hvem der arver efter den afdøde, vil afhænge af, hvordan familiestrukturen ser ud.

Et testamente sikrer, at dine værdier bliver fordelt, som du ønsker det, når du en dag ikke er her længere.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvori det er fastsat, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter han/hun går borte. Med et testamente kan du selv bestemme, hvem disse arvinger skal være. Det kan derfor sagtens være personer, som du ikke er i familie med.

Hvornår skal jeg lave testamentet?

Undersøg hvordan familiestrukturen ser ud? Lav testamentet:

 1. Hvis du har børn.
 • Du er enlig og har børn, børnebørn, oldebørn eller adoptivbørn, så vil disse pårørende være dine livsarvinger, som står i første række til at arve ifølge arveloven.
 • Hvis der ikke er nogle børn, som du kan efterlade arv til, så vil det primært være dine forældre, der arver efter dig. Dog vil dine søskende arve, hvis en, eller begge, af dine forældre er gået bort. Søskende vil arve det, den ene forældre skulle have haft, eller i så fald vil søskende arve hele beløbet hvis tilfældet er, at begge forældre er afgået ved døden.
 1. Hvis du efterlader bedsteforældre, onkler, mostre eller fastre.
 • Hvis du er afgået ved døden og de nærmeste slægtninge er dine bedsteforældre eller deres børn (onkler, mostre, fastre) vil arven efter dig, blive fordelt til dem. Dette er ifølge arveloven den sidste gruppe, som kan modtage din arv.
 1. Hvis du ikke efterlader dig nogen familie
 • Hvis du ingen familie efterlader og hverken kan give din arv videre til forældre, søskende, nevøer, niecer eller slægtsarvinger, så vil din arv automatisk tilfalde Statskassen med mindre du giver arven til et godt formål.

Arveloven

Loven handler om regler omkring arv i Danmark. Arveloven bestemmer hvem der skal arve dig. Det vil sige, at arveloven bestemmer hvad der skal ske med din arv, hvis du går bort uden at have lavet et testamente. Hvorimod hvis du har lavet et testamente, så har du selvbestemmelse over, hvad der skal ske med den arv du efterlader.

Hvad indeholder testamentet?

Et testamente indeholder dine ønsker og behov. Det vil sige, at hvis du er gift eller single, samlevende, har børn eller særbørn, så kan du have muligheden for at vælge, hvordan arven skal fordeles. Du kan helt selv vælge om, der skal være ulige beløb mellem arvingerne.

Testamentet skal indeholde:

 1. De personer, som du vil have skal arve fra dig.
 2. Fordeling af arven, det vil sige, at du skal skrive ned hvad arven indeholder (penge, værdigenstande osv.). Samt hvordan arven skal fordeles mellem de personer, som du har skrevet ned.
 3. Anden række af arvinger. Hvis du ingen børn har, eller mister dem inden du selv er gået bort, så skal der skrives andre arvinger på, som kan være en anden familie, venner eller andet.
 4. Du skal vælge om der skal være særeje eller ikke.
 5. Ændringer og tilbagekaldelse, hvis testamentet en dag skal ændres eller tilbagekaldes.
 6. Længstlevendes ret. Må længstlevende ændre eller lave et nyt testamente.
 7. Hvad der skal ske med pensioner og forsikring.
 8. Hvordan testamentet skal opdateres, hvis nogle i testamentet går bort før dig.
 9. Underskrift af notaren og hvordan det skal underskrives i testamentet.

Hvornår er testamentet gyldigt?

Når testamentet er lavet færdigt og udfyldt ud fra dine krav, så skal testamentet gøres gyldigt og underskrives. Det vil altså sige, at du skal gøre følgende for, at dit testamente kan gøres gyldigt. Du skal underskrive testamentet foran en notar og underskrive testamentet foran minimum to vidner, der kan bekræfte, at du er helt oprigtig omkring det der står.

Testamentet skal derefter godkendes af en notar/advokat, da dit testamente ellers ikke vil være gyldigt og dine ønsker derfor ikke vil være gældende.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]