Dødsannonce

En dødsannonce i en avis og/eller på nettet, har til formål at meddele, at et menneske er gået bort samt eventuelt gøre opmærksom på datoen for højtideligheden.

Dødsannonce eksempel-1

Dødsannoncen kan se ud på mange måder med personlige baggrunde, billeder og evt. et vers fra afdødes yndlingssang eller -salme, eller de kan være små og enkle med navn, fødsels- og dødsdato.

Annoncerer man igennem afdøde.dk, får man, udover en annonce i avisen, en online mindeside for den afdøde, som venner, bekendte og ukendte kan bruge til at udtrykke deres medfølelse, dele anekdoter eller videolinks samt tænde lys.

Man kan modtage hilsner omkring højtideligheden – og flere år efter. Her er nogle eksempler på sådanne beskeder fra afdøde.dk:

Dødsannonce beskeder

Dødsannoncer hvor?

Omkring 85% af landets dødsannoncer produceres og formidles gennem afdøde.dk, der har over 2 millioner månedlige sidevisninger og et arkiv på omkring 500.000 mindesider siden 2015.

Prisen for en dødsannonce er afhængig af type, størrelse og hvilke aviser, der skal annonceres i. Læs mere her

Man kan i annoncen bede om donationer i forbindelse med højtideligheden.

En dødsannonce historie

En fordom er, at det mest er gamle mennesker der læser dødsannoncer. Det foregår i lokalaviser og de landsdækkende aviser. Men der er sket et skred. For det første læser folk generelt ikke så mange aviser længere. For det andet er prisen på en dødsannonce efterhånden blevet så høj, at helt almindelige mennesker måske ikke længere har råd til at indrykke dem. Derfor er også dødsannoncer blevet et statussymbol, hvor de rige har råd, og de fattige ikke kan være med.

Heldigvis har afdøde.dk lavet om på det, ved at give muligheden for en digital dødsannonce, hvor prisen er for alle.

Skal man lave dødsannoncer?

Der er ikke noget krav om at indsætte en dødsannonce i lokale eller landsdækkende aviser. Du har måske hørt at man skal sætte en meddelelse i “Statstidende”? Det gælder for alle, fordi kreditorer og familie skal henvende sig indenfor 8 uger, for at få del i boet. Det koster lidt at få sat meddelelsen i, men oftest er det en del af det arbejde skiftretten udfører, så man ikke selv behøver at gøre arbejdet.. Man betaler også for skifteretten. Et enkelt bo koster 500,- til en skifteretsattest. Ved benyttelse af privat bobestyrer koster det 2500,- til Skifteretten – for et bo af en værdi op til 1. mio. Er boet mere værd, skal der i alle tilfælde betales 6500,- yderligere til skifteretten.