Mindesammenkomst

En mindesammenkomst eller mindehøjtidelighed, er en afslappet eller højtidelig komsammen efter eget valg, hvor efterladte familiemedlemmer, venner og bekendte inviteres til at mindes en afdød person efter begravelsen eller bisættelsen.

MindesammenkomstDer er ingen vedtagne regler for, hvordan en mindesammenkomst skal være eller hvordan den bør foregå. Afdøde har muligvis selv udtrykt ønske om at mindesammenkomsten skal afholdes et bestemt sted, hvad der skal serveres og så videre. Hvis afdøde ikke har efterladt noget på skrift, eller har fortalt de efterladte om sine ønsker, så er det op til de pårørende, om der skal holdes en mindesammenkomst, og hvordan den skal afholdes.

En mindehøjtidelighed bliver som regel holdt i forbindelse med en urnenedsættelse, hvor præsten er med og giver sin velsignelse i forbindelse med urnenedsættelsen.
I de tilfælde hvor det er afdødes ønske at deres aske skal spredes på åbent hav, kan en mindesammenkomst foregå på havet. Nogle steder kan man medbringe egen mad på båden eller bestille et traktement forud af bådselskabet. Vi anbefaler vores nedbrydelige urner, der opløses langsomt i havet, så ceremonien forløber roligt.

Mindesammenkomsten er en god afslutning

Det er helt naturligt at de pårørende ønsker at afholde en mindesammenkomst efter bisættelsen eller begravelsen. Både pårørende og venner kan få meget ud af sådan en mindesammenkomst. De pårørende får desuden mulighed for at hilse på alle deltagere ved højtideligheden, og møder måske venner fra afdødes barndom eller ungdom. Der er tradition for, at alle har lov til selv at sige et par mindeord. Eller måske synge en sang eller spille et musikstykke, som minder dem om afdøde.

Hvor kan man holde mindesammenkomst?

Mindesammenkomsten holdes som regel enten på en restaurant, et lokale i forbindelse med kirken eller kapellet, et forsamlingshus eller privat. Man serverer som regel kaffe og brød. Men det kan være alt fra kaffe, øl og sodavand, champagne til kage, smørrebrød eller middag.

Det varer som regel et par timer at holde en mindesammenkomst, men det kan også sagtens vare en hel dag og aften. Afdøde kan have været bindeled mellem de pårørende og den enkelte deltager ved sammenkomsten. Derfor kan det tænkes at det også er sidste gang man ser personerne ved mindesammenkomsten i forbindelse med højtideligheden.

Har man altid holdt mindesammenkomster?

Før i tiden var mindesammenkomster meget almindelige. Afdøde lå i kiste i hjemmet, hvor venner og familie kom forbi og sagde farvel. Herefter gik man til kirken, og fik afdøde begravet. Derefter gik man hjem igen for at feste og mindes afdøde. Det er først fra 1870 og frem at man begyndte at opstille kiste i kirken og holde mindehøjtidelighed der.

Hjertebegravelse vil gerne være behjælpelige med at finde en leverandør af mad og drikke til jeres mindesammenkomst. Alternativt kan vi hjælpe med at finde et sted, der kan huse jeres deltagere ved mindesammenkomsten, samt stå for traktementet.

Læs mere i artiklen: Mindehøjtidelighed efter begravelsen