Hvad sker der når du dør

Hvad sker der når man dør? I denne video får du svarene tegnet og fortalt. Fra dødsattest over opbevaring af den afdøde, til begravelse og bisættelse med kremering, samt den bistand du kan få fra en bedemand – det hele er dækket trin for trin i denne video, med fokus på praktisk håndtering af dødsfald.

Hvad sker der når du dør videoen

Denne video er udarbejdet af Hjertebegravelse – det er frit at benytte den, men det skal angives at den kommer fra hjertebegravelse.
Copyright: Hjertebegravelse ApS 2016

Hvad sker der når du dør tekst:

 • hvad sker der når du dør Når en person dør, tilkalder man ofte hjemmesygeplejersken, der hjælper de pårørende med at give afdøde begravelsestøj på, og gøre afdøde pænt i stand. Tøjet kan være alt fra nattøj til brudekjole. Afdøde kan have fortalt sine ønsker, ellers må de pårørende beslutte sig for, hvad de mener, er mest passende.
 • Når døden indtræffer, skal egen læge, eller vagtlæge, tilkaldes for at skrive en dødsattest. Lægen kommer som regel indenfor 6-8 timer efter dødstidspunktet, og skriver derefter attesten.
 • Når lægen har udfærdiget dødsattesten, kan den afdøde lægges i kiste af bedemanden. Det er vigtigt, at lægen har skrevet dødsattesten først, da det er garanti for at afdøde virkelig er død.
 • Bedemanden kører derefter den afdøde til kapellet eller et kølehus. Her bliver kroppen kølet ned til 4 grader.
 • Bedemand eller eventuelle kapelmedarbejdere har ikke noget med afdøde at gøre mens han eller hun er nedkølet, men pårørende kan bede om at se kisten, hvis der skal lægges noget i den, eller der skal siges et sidste farvel.
 • Pårørende kan godt vælge at have afdøde derhjemme, indtil begravelsen eller bisættelsen skal foregå. Der kan installeres et køleaggregat, så afdøde kan holdes i en passende temperatur. Nogle bedemænd kan hjælpe dig med at sætte sådan et køle aggregat op, men det er de færreste, der beholder den afdøde hjemme.
 • Senest otte dage efter dødsfaldet skal afdøde normalt begraves eller bisættes. Hvis kisten bliver begravet hel, kalder man det en begravelse. Hvis afdøde skal kremeres, hedder det en bisættelse. Der er forskel på tidspunktet for jordpåkastelsen, og hvornår afdøde kommer i jorden.
 • Hvis man har familie i udlandet, der ikke kan nå at komme hjem, eller der er andre tungtvejende grunde, kan begravelsen udsættes ud over de 8 dage.
 • Ved en begravelse bæres kisten direkte fra kirken til gravstedet, hvor den nedsænkes. Pårørende kan lægge blomster eller lignende i graven.
 • Ved en bisættelse, skal afdøde kremeres først. Kisten brændes ved ca. 1300 grader, og asken indsamles. Asken lægges i en urne sammen med en nummereret keramikplade, så man ved, hvem der ligger i urnen.
 • Nedsættelsen foregår som regel en uges tid efter højtideligheden. Det er normalt kun den nære familie, der er med, når urnen bliver sat i jorden.
 • Det er muligt at få tilladelse til at nedsætte urnen i en skov, hvis man hellere vil det, og det er muligt i ens egen kommune. Men desværre har kun et fåtal af kommuner lavet en skovkirkegård.
 • Er din grund mere end 5000 kvadratmeter, kan du søge kirkeministeriet om tilladelse til at blive nedsat på din egen grund i en urne. Urnen skal være af materiale, der opløses let i jorden, og det er ikke tilladt at markere stedet med kors eller sten. Det er derefter forbudt at grave på stedet i 10 år.
 • Det er også muligt at få sin aske spredt over havet. Asken skal spredes over åbent hav, det må ikke være en sø eller en fjord. Afdøde skal have tilladelsen inden sin død, og den skal være at finde blandt de papirer den afdøde efterlader sig.
 • hvad sker der når man dør Ved et dødsfald kan pårørende vælge at klare det hele selv, eller få en bedemand til at hjælpe med processen.