Bæredygtig begravelse

14. august 2022
Hjertebegravelse anbefaler bæredygtig begravelse

Bæredygtig begravelse – er det muligt?

Bæredygtig begravelse måtte vel komme på tale før eller siden.

Vi lever i en verden hvor forurening af både jord, luft og vand er parametre, der også gælder i bedemandsfaget. En begravelse efterlader også et CO2 aftryk. Forureningens størrelse afhænger af hvilke produkter der anvendes, samt hvilken type begravelse man vælger.

Hjertebegravelse er fortaler for at tage grønnere valg i livet, men også når det kommer til de produkter, vi anvender ved begravelsen eller bisættelsen.

Forurener en jordbegravelse?

Ifølge forskere kan kistebegravelser påvirke miljø og klima, også på CO2 regnskabet, blandt andet fordi kirkegårde optager plads. Heldigvis er de danske kirkegårde rigt beplantet med træer og andre planter. Kultur og traditioner er svære at rykke ved, men vi kan derimod let sænke ressourceforbruget ved at vælge en bæredygtig kiste.

Vælger vi f.eks. en 100% nedbrydelig papkiste produceret af FSC certificeret Re-board fra bæredygtigt svensk skovbrug, kan der blandt andet spares 80% træ. De kister vi anbefaler til bæredygtig begravelse vejer op til 73% mindre end traditionelle trækister, og sparer derfor også CO2 i transportregnskabet. Forureningen af jorden på kirkegården samt af grundvandet, bliver også væsentligt mindre, da bæredygtige kister ikke indeholder maling og lak.

Forurener en kremering?

Kremeringen frigiver selvfølgelig drivhusgasser, som ved enhver anden forbrændingsproces, men hvor meget vides ikke med absolut sikkerhed, da flere ting kan indgå i regnskabet. F.eks. kan sølvplomber, patogener med mere have en forurenende effekt.

Hvad hvis vi kunne nedsætte CO2, samt spare på miljøfarlige råstoffer som benzin eller diesel, ved at blive kremeret i en papkiste? Det er et faktum at en 12 kg papkiste, som er 100% brændbar, brænder både hurtigere og mere effektivt end en traditionel trækiste i den tunge ende på 60 kg. Desuden indeholder den bæredygtige kiste ingen giftige materialer og reducerer CO2 væsentligt i det samlede regnskab. Der findes også bæredygtige urner på markedet, blandt andet af uld og ler, både til at sætte i jorden og til askespredning.

Bæredygtige urner til alle formål

Hjertebegravelse anbefaler vores smukke urner af rå ler, der kommer i flere farver, former og størrelser. Udover at kunne sættes i jorden, er de også et sikkert valg ved askespredning. De nedsænkes i havet og opløses på 10 minutter. Derved opnår man en mere værdig afsked i et roligere tempo, sammenlignet med at sprede asken for vinden. Der er ingen grænser for materialevalget når det gælder urner. Man kan få både bark, træfiber, uld, træ bambus, ler, metal og rå ler urner.

Papkisten Orbit er et bæredygtigt valg

Hjertebegravelse anbefaler Orbit kisten – både til jordbegravelse og kremering. Den er stærk selvom den er lavet af pap og udført i et enkelt og fint design. Den vejer op til 48 kg mindre end en traditionel trækiste i den tunge ende. Desuden udledes der 85% mindre CO2 under produktionen fra ‘vugge til grav’. Den brænder ikke kun hurtigere, men udleder også færre giftstoffer i atmosfæren, da der hverken er maling eller metal i kisten. Energiforbruget reduceres også kraftigt i fremstillingsprocessen. Kisten er lettere at transportere og væsentligt lettere for familien at bære.

Orbit kisten er stadig forholdsvis ny på markedet, så prisen er ikke konkurrencedygtig endnu. Den koster ca. 15% mere end de traditionelle kister.

Professionel rådgivning om grøn begravelse

Der er mange valg, der skal træffes når et familiemedlem går bort. Bedemanden fra Hjertebegravelse vejleder både professionelt og med hjertet på rette sted, samt forenkler og overskueliggør de valg, der er nødvendige ved ethvert dødsfald. Læs mere i artiklen: Bæredygtig begravelse.

Mød vores bedemænd i din lokale begravelsesforretning, eller lad os komme på besøg for en personlig og uforpligtende samtale. Tag kontakt til bedemanden fra Hjertebegravelse på telefon 7224 7200.

5 Tips til en bæredygtig begravelse

Klimabevidsthed kan få indflydelse på dine valg når nogen i din familie skal begraves. Vi lever i en verden, hvor forurening af både jord, luft og vand er parametre, der også gælder i bedemandsfaget. En begravelse efterlader som alt andet et CO2 aftryk. Forureningens størrelse afhænger af hvilke produkter der anvendes, samt hvilken type begravelse du vælger.

Grønne produkter er afgørende

1. Vælg en bæredygtig kiste – Ved  at vælge en 100% nedbrydelig papkiste produceret af FSC certificeret Re-board fra, kan der spares 80% træ i produktionen. Da en papkiste vejer 73% mindre end traditionelle trækister, kan der tillige spares på CO2 i transportregnskabet. Forureningen af jorden og grundvandet, bliver også væsentligt mindre, da bæredygtige kister ikke indeholder maling og lak. Oveni er kremeringen mere effektiv og derfor mindre forurenende.

2. Vælg en bæredygtig urne – Der findes masser af bæredygtige urner på markedet, blandt andet af uld og ler, både til jordbegravelse og askespredning. En urne af ubrændt ler, der nedsænkes i havet, opløses på 10 minutter

3. Vælg en jordbegravelse – ”I dag bliver cirka 86 procent af afdøde danskere kremeret. Men når et lig brændes, udleder det mere CO2, end når kisten sænkes ned i jorden, viser hollandsk studie” – Kristeligt dagblad 22.10.2021. I artiklen fremgår det at et hollandsk studie fra 2016 konkluderer, at der udledes omtrent dobbelt så meget CO2 ved en kremering som ved en kistebegravelse. Studiet tog dog ikke højde for, om overskudsvarmen bliver anvendt til fjernvarme, hvilket er almindeligt i Danmark.

4. Vælg et klimavenligt krematorium –  En afbrændt krop udleder lige så meget CO2 som fem røde bøffer. Det Klimavenlige krematorium udstyret med solfangere, hænger ikke på træerne. I Åbenraa opvarmer Danmarks første af slagsen ovnene med biobrændstof, og som en extra bæredygtig gevinst anvendes en tredjedel af energien fra ligbrændingerne, til at opvarme byens boliger. Kremering kræver energi til forbrænding. På de fleste krematorier bruger man naturgas. 

5. Planlæg det hele på forhånd  – Planlæg det hele på forhånd ved at nedskrive din sidste vilje, så familien bliver vejledt til den mest bæredygtige begravelse eller bisættelse. Det kan ofte give tiltrængt ro og overblik til de efterladte.

Få hjælp i dag

Kontakt os gennem formularen eller ring direkte. Vi er klar til at hjælpe dig videre sikkert og trygt.