Gravsted og kirkegård

De fleste i Danmark vælger et gravsted til den afdøde. Gravstedet kan enten være til kisten, eller til en urne. Hvis der er tale om et kiste gravsted, bliver det som regel tildækket med det samme efter højtideligheden og er derefter fredet i 20 år. Man kan godt forlænge fredningstiden, men der skal altid betales forud for fredningsperioden.

Når man benytter et urnegravsted, er der kun tale om en fredningsperiode på 10 år, hvorefter fredningen kan forlænges eller graven kan sløjfes. Det er også muligt at få tilladelse til nedsætning af en urne på privat ejendom. Læs mere her om de særlige forhold ved urne nedsættelse på privat ejendom.

Hvis afdøde har ønsket det, så er der også mulighed for at sprede afdødes aske i havet, større fjorder eller bugter. Man må ikke sprede asken i en sø. Man må heller ikke nedsænke hele urnen, medmindre det er en bæredygtig urne af rå ler eller uld. For at få tilladelse til at sprede sin aske, skal man enten have nedskrevet det på papir, eller have ansøgt om det på en særlig blanket.

I 2011 vedtog folketinget, at man også må benytte skovbegravelsessteder, der hvor kommunen har besluttet de skal være. Det betyder at man skal søge om tilladelse hos kommunen til at få nedsat urnen. Herefter får man udpeget et sted hvor det kan foregå. Det er typisk bedemanden der tager sig af, at ansøge om tilladelsen.

Her er de gravsteder og kirkegårde vi kender til:

  • Blovstrød Kirkegård
  • Hareskov Kirkegård
  • Hørsholm Kirkegård
  • Lillerød Kirkegård
  • Nivå Kirkegård
  • Nyhuse Kirkegård
  • Ordrup Kirkegård
  • Ullerød Kirkegård
  • Vedbæk Kirkegård
  • Værløse Sogns Kirkegård