Billeder fra kirken

lille lyngby kirke - billeder fra kirken Det er op til den enkelte kirke om der må tages billeder i kirken. Det kan være at det er tilladt før og efter højtideligheden, men ikke under. Hvis du som pårørende ønsker at få taget billeder af højtideligheden, så spørg Hjertebegravelses bedemand om at få det aftalt med kirken, så du ikke gør noget forkert i situationen. Du kan selvfølgelig også bede om at hjertebegravelse sørger for billeder af forløbet.