Begravelseshjælp

Hvad er begravelseshjælp og hvem kan få

Begravelseshjælp i forbindelse med dødsfald er muligt i Danmark, hvis afdøde ingen nævneværdig formue havde. Den danske sygesikring sikrer at alle der er i ordningen, får økonomisk begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen til personer på 18 år eller derover, nedsættes krone for krone med det beløb; afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger de vedtagne formuegrænser.

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 41.800 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 54.300kr. (2024).

Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 12.500 kr. (2024).

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 10.450 kr. (2024).

Hvis afdøde var enlig, ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 20.950 kr. (2024) for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 33.450 kr. (2024).

Begravelseshjælp til personer der er født før 1. april 1957, er altid på mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke. Se mere i § 6 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Sygeforsikringen Danmark udbetaler kr. 1400 (2024) til personer i gruppe 1 og 2.
Der findes tillige forskellige begravelseskasser, hvor man med en månedlig indbetaling kan forudbetale sin begravelse eller bisættelse. Det kan for eksempel være i fagforeninger, eller sygekasser.

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

Vi har været meget tilfredse med vort samarbejde omkring min mands bisættelse. Det blev så enkelt, smukt og højtideligt som vi kunne ønske.
– Venlig hilsen Nethe Schultz

Vi har været rigtig glade for jeres service. Der var meget godt styr på det hele, og bedemanden var god til at tage hånd om alting, også selvom der var nogle lidt særlige og besværlige ønsker til forløbet.

– Familien til Zarah Norooz

Forløbet med bedemanden er gået helt perfekt. Bedemanden var sød og behagelig og overholdt deres aftaler. Der var ikke noget at klage over. Jeg vil gerne anbefale bedemanden videre.

– Pårørende til Esta C.

Vi har været meget tilfredse med hele forløbet. God hjælp og information inden bisættelsen, din håndtering af det kirkelige forløb, samt din pæne fremtræden var med til at gøre bisættelsen smuk og mindeværdig.

– Annette M. med familie.

Mødet gik fint, hvor vi igennem en god dialog planlagde forløbet. Til bisættelsen gik alt som det skulle.

– Jonna N.

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg