Dødsattest – hvem skal have den?

12. juni 2024
Dødsattesten skal underskrives af lægen før bedemanden må hente afdøde

Hvad er en dødsattest?

En dødsattest er et juridisk dokument, der bekræfter, at en person er afgået ved døden. Den indeholder både civile og medicinske oplysninger om dødsfaldet. Der kan være mange årsager til, at man skal bruge en dødsattest. For eksempel kan man bruge den til at lukke konti på sociale medier som Facebook eller til sagsbehandling i udlandet.

Hvor længe opbevares dødsattesten?

Sundhedsdatastyrelsen har dødsattester fra 1993 og frem, og du kan derfor bestille en legaliseret dødsattest eller en kopi af en dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen, hvis det drejer sig om en afdød efter 1992. Hvis du har brug for en ældre dødsattest, kan du kontakte Rigsarkivet, da de har dødsattester frem til 19931. For at bestille en legaliseret dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen skal du sende en sikker mail med oplysninger om den afdøde og dig selv. Prisen for en legalisering er 397,50 kr., og legaliseringen kan laves på dansk, engelsk eller tysk. Hvis du blot ønsker en kopi af dødsattesten, kan du kontakte Tingretten eller lægen.

Skal jeg bruge en dødsattest for at rejse ud af landet med en urne

Ja, hvis du ønsker at rejse ud af landet med en urne, skal du normalt bruge en dødsattest. Dødsattesten bekræfter, at den afdøde person er blevet kremeret, og at urnen indeholder deres aske. Derudover kan der være specifikke krav og procedurer i det pågældende land, som du skal følge. Jeg anbefaler, at du kontakter den relevante myndighed eller ambassade for det land, du planlægger at rejse til, for at få præcise oplysninger omkring dokumentation og regler for transport af en urne.

Hvem har ellers brug for en dødsattest?

Udover Banken kan flere parter have brug for en kopi af dødsattesten:

1. Forsikringsselskaber: Hvis den afdøde havde livsforsikringer, kan forsikringsselskaber kræve en dødsattest som dokumentation for udbetaling af forsikringssummer.

2. Arvinger og familie: Arvinger og nærmeste pårørende kan bruge dødsattesten til at afslutte økonomiske anliggender, herunder ejendom, bankkonti og gæld.

3. Offentlige myndigheder: Skattemyndigheder, sociale myndigheder og andre offentlige instanser kan kræve dødsattesten som en del af sagsbehandling.

4. Arbejdsgivere: Hvis den afdøde var ansat, kan arbejdsgivere bruge dødsattesten til at afslutte ansættelsesforholdet og udbetale eventuelle ydelser.

5. Bedemanden: Begravelsesfirmaer skal bruge dødsattesten til at arrangere begravelsen og udføre de nødvendige formaliteter.

Husk at kontakte de relevante parter for specifikke oplysninger omkring deres krav og procedurer.

Få hjælp i dag

Kontakt os gennem formularen eller ring direkte. Vi er klar til at hjælpe dig videre sikkert og trygt.